Dobler kvoten med omsorgspenger i 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022.

I 2021 fikk foreldre dobbel kvote med omsorgspengedager – også kalt sykt barn-dager. Det betyr at hver familie har minst 40 dager med omsorgspenger tilgjengelig. Familier med flere enn to barn, familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne, har ekstra dager på toppen av dette. Med den usikre smittesituasjonen og nye smitteverntiltak, foreslår regjeringen å doble kvoten også for neste år slik at hver familie har minst 40 dager også i 2022.

– Med en usikker smittesituasjon og lav terskel for å holde barn hjemme, vil behovet for å være hjemme med syke barn bli større enn normalt også neste år. Vi foreslår derfor for Stortinget at familier får dobbel kvote med omsorgspenger i 2022, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Også retten til omsorgspengedager dersom skoler og barnehager skulle bli stengt, forlenges.