Mer enn dobler Benjaminprisen

Torsdag møtte statsministeren og kunnskaps- og integreringsministeren tidligere vinnere av Benjaminprisen. Samtidig lanserte statsministeren en dobling av prispengene fra neste år.

Siden 2002 har 16 barne-, ungdoms- og videregående skoler fått Benjaminprisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin Hermansen, som ble drept av nynazister i 2001. Statsministeren mener prisen er minst like viktig i dag som da den ble etablert.

- Å arbeide mot rasisme og diskriminering, er en veldig god investering i et rausere og varmere samfunn basert på toleranse og likeverd. Benjaminprisen er en viktig del av dette arbeidet. Vi ønsker å løfte frem de gode eksemplene for at andre kan lære. Regjeringen har derfor besluttet å øke prispengene fra 100.000 til 250.000 kroner fra neste år, sier statsminister Erna Solberg.

I regi av Kunnskapsdepartementet og Senter for studier av Holocaust- og livssynsminoriteter (HL-senteret) var 14 av Benjaminpris-skolene samlet i regjeringens representasjonsbolig for en erfaringsutveksling. Statsministeren og kunnskaps- og integreringsministeren deltok for å lære av skolenes erfaringer.

- Vi har møtt bevisste og reflekterte elever og skoleansatte i dag. Regjeringen jobber kontinuerlig mot rasisme og diskriminering, og innspillene vi har fått fra Benjamin-skolene er viktig for det arbeidet vi skal gjøre fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Skolen er den viktigste arena
Både statsministeren og kunnskaps- og integreringsministeren trekker frem skolene som en av de viktigste arenaene for arbeid mot rasisme og diskriminering.

- Regjeringen har satt i gang flere tiltak i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Å heve prispengene er et av tiltakene. Det vil gi vinnerskolene enda større spillerom til å tenke langsiktig – og kanskje motivere flere skoler til å legge inn en ekstra innsats i det viktige arbeidet som i bunn og grunn handler om hvilke holdninger og verdier vi bygger samfunnet vårt på, sier Sanner.

Statsministeren er svært fornøyd med innholdet i erfaringsseminaret og innspill hun har fått fra skolene.

- Mye har skjedd siden Benjaminprisen ble delt ut for første gang. Skolene har blitt anerkjent for sitt viktige arbeid mot rasisme og diskriminering. Det er viktig at vi i regjeringen drar nytte av erfaringene de har gjort seg – slik at vi kan forsterke dette arbeidet, sier Solberg.

Til toppen