Dobling i søknader til Skattefunn

– Skattefunn virker. Det er gode nyheter for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Siden 2013 har det vært en dobling av antall søknader til Skattefunn-ordningen. Bare det siste året har det vært 31 prosent økning i søknadene.

Skattefunn er en ordning som gjør at bedrifter får skattefradag for utgifter til forskning og utvikling. 

- Vi trenger et næringsliv som investerer i forskning og utvikling. Da er det gode nyheter at søknadene til Skattefunn øker så kraftig, sier næringsminister Monica Mæland.

- Dette er et uttrykk for at flere bedrifter ser at innovasjon og utvikling er nødvendig for å styrke sin posisjon, sier Arvid Hallén, direktør i Forskningsrådet.

Bedrifter som benytter seg av ordningen styrker sin sysselsetting, konkurransekraft, verdiskaping og omstillingsevne, viser evalueringer.

Næringslivet rapporterer om at dette er en ordning godt tilpasset bedriftenes egen strategi, med lav terskel og rask behandling av søknader.

- Bruken av Skattefunn øker i alle fylker. Jeg er særlig glad for at vi ser en tydelig økning på sørvestlandet, sier Mæland.

Les mer om ordningen på Forskningsrådet nettsider

Fakta

  • Skattefunn er en ordning under Forskningsrådet. Det er en fradragsordning for kostnader til forskning og utvikling.
  • Målet med Skattefunn er å oppfordre flere bedrifter til å drive med forskning.
  • Ordningen er åpen for alle næringer og selskapsformer.
  • Små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostnadene i fradrag. Stor bedrifter kan få 18 prosent. 
Til toppen