Svar på spørsmål om dødsstraff i Sudan

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra representanten Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på spørsmål om en kvinne dømt til døden i Sudan.

Skriftlig spørsmål nr. 810 (2013-2014).
Datert 16.05.2014

 

Fra representanten Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren:

En gravid, kristen kvinne ble torsdag dømt til døden i Sudans hovedstad Kharthoum etter å ha nektet på konvertere til islam. Hun ble også dømt til 100 piskeslag for såkalt utroskap, fordi hun er gravid med sin kristne ektemann. Dommen bygger på Sudans sharialovgivning og er et grovt brudd på menneskerettighetene. Vil utenriksministeren ta kontakt med Sudans regjering for å protestere mot dommen og be Sudan sikre kvinnens rett til trosfrihet?

 

Utenriksministerens svar:  

Norge tar sterk avstand fra dødsdommen i Khartoum mot kvinnen Meriam Yahya Ibrahim. Saken har med rette fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Jeg tok saken opp med Sudans utenriksminister Ali Karti, som var i Oslo denne uken i forbindelse med den humanitære giverkonferansen for Sør-Sudan. Jeg understreket at regjeringen har reagert meget sterkt på dommen, og la vekt på at religionsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet som Sudan er forpliktet til å respektere og beskytte. Selv om dommen skulle ankes endres ikke det faktum at Merian, en ung gravid kvinne, er dømt til døden på grunnlag av sin tro.

Norge er en sterk motstander av dødsstraff, og jeg oppfordret i møtet med den sudanske utenriksministeren sterkt Sudan til å avskaffe denne formen for straff i sin lovgivning.

 

Til toppen