Brende reagerer på dødsdommer i Egypt

- Gårsdagens domsavsigelser i en egyptisk masserettsak vekker bekymring, sier utenriksminister Brende.

Domsavsigelsene inkluderer en bekreftelse av dødsdommen fra mai i år mot tidligere president Mursi og fem andre personer knyttet til det muslimske brorskapet. I tillegg ble det avsagt dødsdommer mot 97 personer in absentia og 16 personer dømt til livstid. Alle dommene gjelder saker knyttet til det muslimske brorskapet i tiden etter revolusjonen i februar 2011. Gårsdagens dommer kommer parallelt med dom i en annen masserettsak der tidligere president Mursi og mange av hans støttespillere fikk omgjort dødsstraff til livstidsdommer for å ha konspirert med fremmede makter.

Fra norsk side tas det avstand fra all bruk av dødsstraff. Retten til liv og respekten for individets verdighet og ukrenkelighet er bærende prinsipper i et rettssamfunn. Dødsstraff bryter med disse prinsippene og er i seg selv inhumant.

- Masserettsaker bryter med fundamentale rettsstatsprinsipper og utgjør samtidig en trussel mot Egypts stabilitet. Norge oppfordrer egyptiske myndigheter til å etterleve sine internasjonale forpliktelser. De tiltalte har krav på rettssikkerhet og en rettferdig ankebehandling der skyldspørsmålet må vurderes individuelt, sier utenriksminister Børge Brende.

Til toppen