Norge intensiverer arbeidet mot dødsstraff

Benin og Madagaskar har nylig gjort det. Mongolia likeså. Forbudet mot dødsstraff vinner gradvis nytt terreng. Det nytter å kjempe. Samtidig er motkreftene betydelige. Derfor trapper vi opp kampen og lanserer en veiledning for hvordan utenrikstjenesten skal arbeide mot dødsstraff.

Bruk av elektrisk stol er uforenlig med tanken om individets verdighet. (UD)

Kampen mot dødsstraff er en av hovedprioriteringene i Norges menneskerettighetspolitikk. Norge tar avstand fra all bruk av dødsstraff under enhver omstendighet. Vårt endelige mål er global avskaffelse. På veien mot det målet jobber vi også for at land skal redusere bruken av dødsstraff.

Dødsstraff er ikke forenlig med tanken om individets verdighet og prinsippet om human behandling. Drap sanksjonert av staten virker brutaliserende og dehumaniserende på et samfunn. Dens avskrekkende effekt har aldri latt seg dokumentere, og erfaring har vist at en rekke uskyldige mennesker er blitt henrettet. Denne typen justismord er uopprettelige.

Arbeidet mot dødsstraff gjøres både i mellomstatlige og regionale organisasjoner og direkte overfor enkeltland. Veiledningen skal primært bidra til å gi praktiske retningslinjer i det lokale anti-dødsstraffarbeidet, men skal også danne grunnlag for vårt arbeid i FN og i regionale sammenhenger. Den er også relevant  i våre menneskerettighetsdialoger og i våre politiske samtaler med enkeltland. Fremgangsmåten må alltid tilpasses den lokale situasjonen for at innsatsen skal være effektiv og slagkraftig i det enkelte land.

Formålet med veiledningen er å intensivere og systematisere departementets og utenriksstasjonenes samlede arbeid mot dødsstraff. Veiledningen er laget på flere språk for bred distribusjon til alle interesserte.

Til toppen