100 millioner kroner til utvikling av domstoler på Vest-Balkan

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er fortsatt stort behov for å reformere domstolene og andre rettsinstanser i landene på Vest-Balkan. Den norske domstoladministrasjonen vil være ansvarlig for et femårig program for å styrke rettssystemene i Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonia og Serbia.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, har signert signerer avtalen om støtte til utvikling av rettssystemene på Vest-Balkan.  Foto: Per Aubrey Bugge, UD
Utenriksminister Anniken Huitfeldt og direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, har signert signerer avtalen om støtte til utvikling av rettssystemene på Vest-Balkan. Foto: Per Aubrey Bugge, UD

Programmet har en økonomisk ramme på rundt 100 millioner kroner over fem år. Utenriksminister Anniken Huitfeldt undertegnet 31. mai avtalen om programmet.

- Disse landene preges av hjerneflukt, som ofte begrunnes med manglende demokratiske institusjoner og fungerende rettssystemer. Uavhengige dommere og domstoler er et kjerneområde i vårt samarbeid med landene på Vest-Balkan. Derfor er dette prosjektet viktig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har siden tidlig på 2000-tallet vært engasjert i effektivisering og reform av domstolene på Vest-Balkan. Arbeidet startet i Bosnia-Hercegovina og ble senere utvidet til å inkludere Kosovo og Montenegro. De siste ti årene har Norge investert i overkant av 200 millioner kroner i domstolsreformer gjennom både bilaterale og regionale prosjekter.

Målet for programmet er å styrke rettsstaten gjennom effektivisering og kompetanseheving. Dette vil bidra til uavhengige domstoler, som igjen bidrar til økt tillit til rettssystemet og styrket demokrati.