Drøfter forskningsbehov innen reindriftsnæringen

I en travel førjulstid har om lag førti reineiere, forskere og forvaltere fra Norge, Sverige og Finland deltatt på et seminar i Tromsø, om næringsrelevant reindriftsforskning, for å drøfte reindriftens kunnskapsbehov og utviklingsmuligheter.

På seminaret er næring, forskning og forvaltning invitert til å drøfte og formulere konkrete og relevante forskningsbehov. Hensikten er å få frem relevante forskningsspørsmål som kan bringes videre til myndighetene i de tre nordiske landene.

Villrein.
Villrein. Foto: Colourbox

Seminaret har tatt for seg temaer innen reinhelse, klimautfordringer, samfunn, sosioøkonomi, teknologi og reintjenester. Deltakerne ble informert om "rovdyret" krekling stjeler beiter i alt økende tempo på grunn av varmere klima, muligheter i reintjenester for kjøpere og leverandører, bruk av droner og satellitter for en lettere og mer sikker arbeidshverdag, og om ulike reinsykdommer.

Bakgrunnen for seminaret er behovet for å få en oversikt over eksisterende kunnskap, og fremtidig kunnskapsbehov for å fremme utvikling av reindriftsnæringen i de tre nordiske landene. Reindrift forskes på av mange miljøer innen ulike fagdisipliner i Norge, Sverige og Finland, kunnskapen er viktig for både myndighetene og næringen selv.

Seminaret arrangeres av Landbruks- og matdepartementet i Norge, i samarbeid med Nordisk komite for jordbruks- og matforskning (NKJ). Workshopen er også en del av aktivitetene i forbindelse med Norges formannskap i Nordisk Råd i 2017. 

Til toppen