Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Drøftet fiskerikriminalitet og felles norsk-chilenske utfordringer i oppdrett

Kampen mot fiskerikriminalitet og felles utfordringer i lakseoppdrett sto på agendaen da fiskeriminister Harald T. Nesvik i dag hadde politiske samtaler med sin chilenske kollega, Eduardo Riquelme Portilla.

-Både Norge og Chile har ambisjoner om vekst i havbruk. For at vi skal opprettholde våre posisjoner som ledende nasjoner innen lakseoppdrett er det en forutsetning at produksjonen er bærekraftig, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

-Innføringen av det nye trafikklyssystemet i Norge gir oppdretterne forutsigbarhet i forhold til vekst, samtidig som hensynet til miljøet skal bestemme veksttakten. Chilenerne er også svært interessert i våre erfaringer med oppdrett til havs. Chile og Norge kan gi viktige bidrag til verdens sjømatproduksjon ved den måten vi utveksler og deler våre erfaringer med hverandre, sier Nesvik.

-Norge og Chile har også felles interesser i kampen mot fiskerikriminalitet. Norge og Chile har vært en av pådriverne for FN-avtalen om havnestatstiltak i kampen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. I mai 2017 var Norge vertskap for det første møtet mellom partene under avtalen. Det andre møtet er i år lagt til Chile, sier fiskeriministeren.

-I tillegg presenterte jeg havnasjonenes erklæring mot fiskerikriminalitet, og ser gjerne at Chile slutter seg til denne, sier Nesvik.

Høsting av levende marine ressurser i Antarktis, og FNs bærekraftsmål var også temaer som ble drøftet på møtet mellom Nesvik og Portilla.

Harald T. Nesvik og Eduardo Riquelme Portilla
Fiskeriminister Harald T. Nesvik i dag hadde politiske samtaler med sin chilenske kollega, Eduardo Riquelme Portilla. Foto: NFD
Til toppen