Dyre legemidler krever europeisk samarbeid

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok mandag 18. april under uformelt ministermøte i Amsterdam, der blant annet prisutviklingen på legemidler var tema.

- Det er behov for europeisk samarbeid. For pasientene i Europa er det viktig at legemidlene blir tilgjengelige til akseptable priser. Det er derfor ønskelig å styrke forhandlingsposisjonen for innkjøperne. Det må sikres en bedre balanse mellom innovasjon og akseptable priser, sier Høie.

Norge tok under ministermøtet opp mulighetene for et frivillig samarbeid for å utveksle informasjon mellom medlemslandene. Statsråden tok også opp spørsmål om landene er villige til å støtte at det skal gjennomføres en analyse av hvordan det eksisterende regelverket for markedsføringstillatelse og særordningene for såkalte orphan drugs (legemidler til behandling av sjeldne lidelser) virker i praksis. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og han nederlandske kollega Edith Schippers. Foto: Dutch Government/Valerie Kuypers
Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med sin nederlandske kollega Edith Schippers på EUs uformelle ministermøte. Ett av temaene var prisutviklingen på legemidler. Foto: Rijksoverheid/Valerie Kuypers

Mange EU-land er små, og det innebærer at prisene i hovedsak bestemmes på et internasjonalt nivå.

- Nye og viktige legemidler er kommet på markedet, men prisene er ofte så høye at land velger å ikke ta dem i bruk. Dette er en utvikling som utfordrer helsetjenesten i hele Europa. Et samarbeid mellom land vil styrke forhandlingsposisjonen overfor legemiddelindustrien, sier Høie.

Enkelte nylige eksempler på legemidler som får svært høy pris kan tyde på at det ikke er pasientens behov eller bærekraftig innovasjon, men høyest mulig profitt som driver en del av den farmasøytisk industrien. Det har både vært eksempler på legemidler som koster svært mye per pasient, og på legemidler som ikke har bærekraftige totale budsjettkostnader, fordi pasientpopulasjonen er stor.

- Det er uholdbart at det kommer nye ting på markedet som er så dyrt at det ikke blir tatt i bruk. Det er derfor behov for samarbeid, både for å se hvordan prisene kan reduseres og for å se om markedsreguleringen har gitt industrien "for gode" vilkår, sier Høie.