70 millioner kroner til Verdensbankens flergiverfond mot ebola

Norge er det første landet som gir støtte til Verdensbankens nye flergiverfond for kampen mot ebola. - Det er positivt at Verdensbanken nå setter opp et fond som skal gjøre helsevesenet i rammede land bedre i stand til å håndtere krisen. Norge bidrar med nærmere 70 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

I forbindelse med Verdensbankens årsmøte i Washington DC, deltok utenriksministeren 9. oktober på et høynivåmøte om ebolakrisen. Presidentene i Liberia, Sierra Leone og Guinea, sammen med lederne for Verdensbanken, Den afrikanske utviklingsbanken, Det internasjonale pengefondet og FN stod sammen om en sterk appell til det internasjonale samfunnet om å mobilisere langt større og raskere innsats mot ebolaepidemien i Vest-Afrika.

- Møtet var en ytterligere bekreftelse på alvoret i situasjonen. Dette er en dypt alvorlig helsekrise. Men det er nå også en økonomisk krise som setter rammede land mange år tilbake i tid. Alle er enige om at det eneste som nytter er en storskala felles, koordinert innsats for å stanse epidemien, sier Brende.

Det nye fondet skal støtte tiltak som rekruttering av helsearbeidere, opprusting av klinikker, sykehus og laboratorier. Det skal også bidra til  å få i gang de mange økonomiske aktivitetene som har stoppet opp som følge av krisen.

Utenriksministeren understreker at det er viktig at fondet ikke overlapper, men supplerer det arbeidet som FN allerede gjør, og at Verdensbanken samarbeider nært med Verdens Helseorganisasjon og andre aktører. 

Tidligere denne uken doblet regjeringen støtten til ebolabekjempelse til over 184 millioner kroner. Samlet støtte er nå 254 millioner kroner.

Til toppen