Ekspert på fiskehelse reiser hjem

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Etter seks år som nasjonal ekspert reiser Sigrid Cabot til Norge med inngående kunnskap om EUs fiskehelsepolitikk, og perspektiv på hvilken stor fiskeriaktør Norge er i Europa.

Sigrid Cabot har både forvaltet EUs fiskeregelverk, og vært med på å sammenfatte en ny dyrehelselov. Foto: Stian Mathisen

Etter seks år som nasjonal ekspert reiser Sigrid Cabot til Norge med inngående kunnskap om EUs fiskehelsepolitikk og perspektiv på hvilken stor fiskeriaktør Norge er i Europa.

Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i Europakommisjonen og EUs byråer i Europa. De er ansatte i norsk forvaltning som er på utlån til EU i en avgrenset periode.

Som tidligere ansatt i Fiskeri- og kystdepartementet har Sigrid Cabots fagområde i Europakommisjonen i utgangspunktet vært fiskehelse, men arbeidshverdagen i Brussel har omfattet et større område enn hun forventet.

– Det var en kompleks virkelighet jeg kom til da jeg begynte her. Hjemme hadde vi én næring å holde styr på, det var laks. Når man arbeider med fiskehelse i Europakommisjonen er det en mengde næringer man dekker over, fra østersproduksjon i Frankrike til karpeproduksjon i Østerrike, sier Cabot.

Jobbet både med sjø- og landdyr
Ikke bare medførte jobben i Europakommisjonen at hun måtte bli kjent med en mengde nye næringsfelt for sjødyr, etter hvert ble også landdyr en del av arbeidsoppgavene hennes.

– I tillegg til å forvalte fiskeregelverket til EU, har jeg også jobbet med landdyr gjennom utarbeidelsen av EUs nye dyrehelselov. I tiden jeg har jobbet med begge disse feltene har jeg nesten hatt to jobber på en gang, sier Cabot.

Den nye dyrehelseloven har som mål å sammenfatte 40 eksisterende direktiver til et helhetlig regelverk, og det er på grunn av hennes arbeid med dette regelverket at Cabot fikk forlenget engasjementet sitt lenger enn det som er vanlig for nasjonale eksperter.

Inspirert av norsk fiskeforvaltning
Som jurist med ansvar for fiskehelse har Cabot fått merke at Norge er en av de største aktørene innenfor hennes fagfelt.

– Innen fiskeoppdrett er Norge en internasjonal stormakt, ikke bare i mengdene som produseres, men også i form av fagkunnskapen vi besitter. EUs gjeldende fiskehelsedirektiv, som ble ført i pennen av min norske forgjenger, er sterkt inspirert av den norske forvaltningstradisjonen på fiskehelse, sier hun.

Som alle europeiske aktører merker også Europakommisjonen følgene av den pågående økonomiske krisen, og Cabot frykter hva dette kan føre til for fiskeproduksjonsfeltet.

– I Europakommisjonen merker vi at det er trangere tider, og flere land trekker tilbake sine nasjonale eksperter fordi det er for dyrt å ha dem stasjonert her i Brussel. Det blir en utfordring i tiden fremover å sørge for at ikke alt fokus havner på landdyrproduksjon, sier hun.

Cabot skal nå begynne som privatpraktiserende advokat på Stord, og deler gjerne sin kunnskap om hvordan EU fungerer, dersom det skulle dukke opp kunder som har behov for en advokat med kunnskap om europapolitikk og akvakultur.

– Det blir spennende å se om noen vil bruke kunnskapen min, sier hun.

Til toppen