Ny internasjonal ekspertgruppe for funksjonshemmede og utdanning

Utenriksminister Børge Brende har nedsatt en internasjonal ekspertgruppe for utdanning for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Gruppen skal komme med innspill til toppmøtet om utdanning og utvikling i Oslo 7. juli.

Hensikten med toppmøtet er å styrke det internasjonale engasjementet for å bedre kvaliteten på utdanning i fattige land og nå de 58 millioner barn i barneskolealder som i dag ikke får skolegang. Rundt én tredjedel av barna som ikke går på skole regnes å være barn med ulike former for funksjonsnedsettelse. I enkelte land er hele 90 prosent av barn med funksjonsnedsettelse utenfor skolen.

Statssekretær Hans Brattskar med den nye ekspertgruppen. Foto: Kari H. Riisøen, UD

- Barn med nedsatt funksjonsevne faller altfor ofte utenfor utdanningstilbudene, ikke minst i fattige land og land i krig og konflikt. Når vi samler de viktigste støttespillerne for utdanning i verden i Oslo, vil vi gjøre utdanning for barn med funksjonsnedsettelse til et tverrgående tema, med mål om å bedre deres situasjon i praksis, sier utenriksminister Børge Brende.

Gruppen ledes av tidligere ordfører i Oslo, Ann-Marit Sæbønes, som er kjent for sitt internasjonale engasjement for personer med nedsatt funksjonsevne. Hun har blant annet vært direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og generalsekretær for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Gruppen skal møtes i Oslo første gang 23. og 24. april. Øvrige medlemmer er spesialister i arbeid for funksjonshemmede fra multilaterale og bilaterale organer, akademia og funksjonshemmedes organisasjoner.

Deltakere i ekspertgruppen:

  • Ann-Marit Sæbønes, leder
  • Nafisa Baboo, Light for the World, Genève
  • Rosangela Berman Bieler, Unicef
  • Cathrine Howgego, DFID, Storbritannia
  • Charlotte Mcclain-Nhlapo, Verdensbanken, Washington
  • Louise Banham, Globalt partnerskap for utdanning, Washington
  • Trine Riis-Hansen, Atlas-alliansen, Norge
  • Nidhi Singal, St. Cathrine's College, Cambridge
  • Grant Dansie, Norad, sekretær
Til toppen