Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen på studietur til Danmark

Norge er sammen med Danmark, Sverige, Australia og New Zealand det første landet som har egen eldreminister. Statsråd Åse Michaelsen dro onsdag til Danmark for å høste erfaringer fra Danmarks eldreminister Thyra Frank.

- Erfaringene fra Danmark viser at en egen eldreminister løfter feltet. Det handler ikke bare om å skape bedre tjenester for eldre i dag. Det handler også om at vi må forberede oss på at vi blir flere eldre, og at vi må skape et samfunn der eldre både får brukt ressursene sine og dekket behovene sine, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og  den danske eldreministeren Thyra Frank.
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen møtte den danske eldreministeren Thyra Frank. De snakket om viktigheten av verdighet i eldreomsorgen. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

København kommune har etablert til sammen åtte såkalte profilpleiehjem med fokus på blant annet sport, mangfold, uteliv og LHBTI. Statsråden besøkte aktivitets- og pleiesenteret Bonderupgård der beboerne og ansatte kan ta med sine egne dyr eller bare ha selskap i dyrene som er der fra før.

- Mange eldre i Norge har det veldig bra, men vi ser at kvaliteten på tjenestene varierer for mye, både mellom kommuner og innad i kommuner. Mange ulike helseministre fra mange ulike partier har forsøkt å gjøre noe med dette, men ingen har lykkes helt. Vi må tørre å bli inspirert av andre. Vi trenger ikke å finne på alt på nytt, men lære av hverandre, sier Michaelsen.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen traff både beboere og dyrene på Bonderup gård i København. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Den danske eldreministeren er særlig opptatt av å ta verdigheten tilbake i eldreomsorgen og å skaffe gode rammer for eldreomsorgen. Dette deler hun med sin norske kollega.

- Man kan ikke lage en lov om å gi tre klemmer om dagen. Alt kan ikke vedtas, sa Thyra Frank.

- Det handler ikke bare om økonomiske ressurser, men også om kunnskap og hvordan vi organiserer tjenestene våre. Vi må lære av hverandre. Jeg vil ta med meg flere ideer inn i arbeidet med regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet, sier Michaelsen.  

Til toppen