Færre blir mobbet på skolen

Elevundersøkelsen 2014

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2014 viser at færre mobbes, men at 32 000 sier at de fortsatt blir mobbet på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole svarer på spørsmål om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og VG1. Det er frivillig å delta for øvrige trinn. Totalt har over 71 prosent av samtlige elever fra 5. trinn til VG3 deltatt. 

32 000 elever mobbet

I flere år har antallet elever som sier de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller mer, ligget på rundt sju prosent. I 2013 gikk mobbetallene ned, da var det 4,3 prosent som svarte at de ble mobbet to til tre ganger i måneden eller mer. I årets undersøkelse er tallet  3,9 prosent. 

- Det er gledelig å se at det har vært en reduksjon i antallet elever som rapporterer at de har blitt mobbet eller krenket. Samtidig må vi fortsette arbeidet mot mobbing med uforminsket styrke. 3,9 prosent av elevene utgjør nesten 32 000 elever, og det er et altfor høyt tall, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Elevundersøkelsen viser også at færre elever opplever krenkelser. Samlet sett var det i 2013 21 prosent av elevene som oppga at de hadde opplevd en eller flere typer krenkelser to til tre ganger i måneden eller mer, mot 15 prosent i 2014. 

Mer arbeidsro

Elevundersøkelsen viser også at flere opplever at de får arbeidsro i klasserommene. Rundt 64 prosent elever er «litt» eller «helt enig» i påstanden om at det er god arbeidsro i timene På de forrige undersøkelsen i 2013 var tallet 52 prosent. Endringen kan imidlertid dels skyldes justeringen i spørreskjemaet i 2014. 

- Det er positivt at elvene i større grad rapporterer om bedre arbeidsro i timene. Det er en nødvendig forutsetning for at eleven skal lære mer. Det kan se ut som om arbeidet med systematisk satsing på bedre læringsmiljø i skolen begynner å gi resultater, sier Røe Isaksen.

Les hele elevundersøkelsen her:

Mobbing krenkelser og arbeidsro i skolen 2014

Til toppen