En mer treffsikker velferdsstat

Innlegg i Adresseavisen 27. november 2013

Generalsekretær Ola Ødegaard i stiftelsen Rettferd for taperne skriver i et innlegg 25.11 at han har stor tillit til meg som statsråd, skriver arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i Adresseavisen.

Det er jeg glad for å høre. Ødegaard er en engasjert mann, med hjerte for de som har store utfordringer i livet. Jeg kan forsikre Ødegaard om at jeg deler hans visjon for et varmere og mer inkluderende samfunn, et samfunn der vi evner å ta vare på de som i dag sliter med dårlig helse og økonomi. Nettopp derfor har regjeringen satt seg som mål å tette hullene i velferdsstatens sikkerhetsnett. Vi vil gå gjennom dagens ordninger, for å kartlegge hvor skoen trykker. I stedet for å spre velferdskronene jamt utover, ønsker vi å spisse hjelpetiltakene mot de som trenger det mest.

Jeg kan også forsikre Ødegaard om at regjeringen har til hensikt å gjennomføre politikken som er nedfelt i regjeringsplattformen. Jeg ber om forståelse for at vi ikke kan gjøre alt på en gang. De konkrete tiltakene kommer i tur og orden utover i perioden, men hovedretningen på arbeids- og sosialfeltet er tydelig: I tillegg til å gjøre sikkerhetsnettet mer finmasket, skal det bli mer lønnsomt å jobbe. Det samlede skatte- og avgiftstrykket må utformes slik at flere motiveres til å leve av egen inntekt. Jeg har også varslet en helhetlig gjennomgang av Nav, med fokus på forenkling, modernisering og avbyråkratisering - til beste for brukerne. Jeg ønsker meg et mer fremoverlent Nav, for å nå den store målsetningen om flere i arbeid og færre på trygd.

Regjeringen har en helhetlig tilnærming til fattigdomspolitikken; på lang sikt er en skole som utjevner sosiale forskjeller trolig det mest effektive virkemiddelet mot fattigdom. Det er også helt avgjørende at vi greier å skape et åpent og inkluderende arbeidsliv, med plass til alle. Sammenlignet med andre land har Norge relativt lav arbeidsledighet. Men enkelte grupper – deriblant funksjonshemmede, nyutdannede og innvandrere – blir i alt for stor grad holdt utenfor det gode selskap. Vi vil gjøre det lettere for disse menneskene å få en fot innenfor, ved å senke terskelen inn til arbeidslivet.

Til toppen