Endeleg rapport frå Berekningsutvalet kjem 1. april

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera legg fredag 1. april fram ein endeleg rapport over utviklinga i lønningar og inntekter, prisar og konkurranseevne mv. i samband med lønnsoppgjera i 2016.

Pressemelding og rapport frå utvalet vil vere tilgjengelege kl.1400.