Vil prøve ut endrede opptakskrav for flyktninger som tar kompletterende utdanning

Flere flyktninger bør få tillegg til utdanningen de har fra hjemlandet slik at  den blir bedre tilpasset norske forhold. Nå åpner Kunnskapsdepartementet for å endre opptakskravene for flyktninger som vil ta tilleggsutdanning.

Mange flyktninger kan ha en godkjent utdanning fra hjemlandet sitt, men sliter med å få en autorisasjon eller godkjenning som gjør at de kan ta relevante jobber i Norge.

Vil løfte kunnskapene i norsk og relevante fag parallelt

Kompletterende utdanning, eller tilleggsutdanning, skal bidra til at flyktninger raskere får tilpasset utdanningen sin norske krav. Men mange kommer ikke inn på denne tilleggsutdanningen fordi de ikke fyller kravene til norskkunnskaper, og noen ganger engelsk.

Les mer om kompletterende utdanning her

- ­­Mens flyktningene venter på å klare opptakskravet på språk, blir de stående uten å få utøve yrket sitt i altfor lang tid. Derfor har vi nå gitt Høgskolen i Oslo og NTNU mulighet til å prøve ut hvordan flyktningene kan lære språket samtidig som de tar kompletterende utdanning. Da må det gjøres unntak fra opptakskravene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet har derfor gitt Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) muligheten til å vurdere behov for å prøve ut andre opptakskrav. Både HiOA og NTNU har erfart at språkbarrierer er en ekstra utfordring.

- Målet er å få folk raskere ut i arbeid. Det er viktig for flyktningene å få bruke egen kompetanse for å få økt mestring og bedre integreringen. Da mener vi det er smart å legge til rette for at de raskest mulig skal kunne bruke kompetansen de har med seg når de kommer hit, sier Isaksen.

Han tror språkferdighetene vil bli betraktelig bedre gjennom tilleggsutdanningen. Eventuelle forsøk skal ikke gå på bekostning av den faglige og språklige kompetansen som kandidatene kommer ut med etter fullført utdanning.

Ytterligere to millioner til utvikling av ekstrautdanning

HiOA har allerede fått to millioner kroner for å utvikle kompletterende utdanning for sykepleiere og lærere. Nå skal HiOA samarbeide med NTNU om å lage en tilsvarende kompletterende utdanning for realfag og teknologisk utdanning. De har fått to nye millioner kroner for å utvikle denne utdanningen.

Matte, naturfag og tekniske fag har ikke samme krav til autorisasjon som lærer og helse, men kan ha behov for emner tilpasset norske forhold, og for at arbeidsgivere skal synes de er attraktive.

Til toppen