Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endrer ikke grensen mellom kommunene Gjemnes og nye Molde

I juni 2016 fremmet Angvik bygdelag et initiativ om utredning av grensejustering for fire bygder i Gjemnes kommune. Innbyggerne bak initiativet ønsket at de fire bygdene skulle bli en del av nye Molde kommune. Departementet har nå vedtatt at grensene ikke skal endres.

– Dette har vært en vanskelig sak å avgjøre. Momentene i saken peker i ulik retning. Det aktuelle området fremstår likevel som sterkere knyttet til Gjemnes enn Molde, og utredningen har ikke avdekket åpenbare ulemper for innbyggerne ved dagens grense. Etter en helhetsvurdering har vi derfor vedtatt ikke å andre grensen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Innbyggerne bak initiativet viser til at Gjemnes kommune ikke vil være i stand til å tilby gode og likeverdige tjenester eller utføre oppdraget som samfunnsutvikler på en tilfredsstillende måte i tida framover. Et flertall av innbyggerne i de fire bygdene ønsket å bli en del av nye Molde kommune.

– Undersøkelsene viser at en grensejustering ikke vil gi noen klar gevinst for innbyggerne. Vi har derfor besluttet å ikke endre grensen, sier Mæland.

Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har utredet sakene på oppdrag fra departementet. Fylkesmannen tilrådde at departementet endret grensene slik at de fire bygdene i indre Gjemnes ble del av nye Molde kommune fra 1. januar 2020. Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne før vedtaket ble fattet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen