Endrer mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansdepartementet har besluttet å endre mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond. Kravet til nedre grense for akseptert rating justeres fra B- til CCC+, slik at det er godt tilpasset dagens situasjon.

– Regjeringen har varslet at vi ville vurdere justeringer i tiltakene for næringslivet slik at de skal være godt tilpasset situasjonen og næringslivets behov. Finansdepartementet har besluttet å endre mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond, slik at det kan hjelpe flere levedyktige selskaper som er rammet av virusutbruddet. Kravet til nedre grense for akseptert rating justeres fra B- til CCC+, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

I slutten av mars ble Statens obligasjonsfond gjenopprettet med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Målet med fondet er å bidra til kredittilgang og likviditet i markedet. Tiltaket er rettet mot særlig ikke-finansielle selskaper, uavhengig av bransje.

Obligasjonene må være utstedt av selskap med hovedkontor i Norge, og en betydelig andel kan investeres i selskaper med høy kredittrisiko (high yield). Fondet kan også ta en høy andel i enkeltlån.

Ordningen er forvaltet av Folketrygdfondet som foretar investeringsbeslutningene uavhengig av Finansdepartementet.

Endringen trer i kraft i dag.