Endret PUD for Njord og PUD for Bauge godkjent

Utbyggingsplaner for Njord Future og Bauge godkjent

Idag har OED godkjent utbyggingsplaner for Njord og Bauge

Olje- og energidepartementet godkjente i dag endret plan for utbygging og drift av Njord-feltet (Njord Future) og plan for utbygging og drift av Bauge-feltet. Begge utbyggingene er i Norskehavet. 

- Jeg er svært glad for å kunne godkjenne utbyggingsplanene for både Njord og Bauge i dag. Utbyggingene innebærer samlede investeringer på om lag 20 milliarder kroner og bidrar til flere enn 5500 årsverk i olje- og gassindustrien i utbyggingsfasen. Disse prosjektene er et solid bidrag til verdiskaping og sysselsetting i Norge i mange år fremover, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Ved oppstart av oppstart av Njord i 1997 var den antatte produksjonsperioden frem til 2013. Produksjonen på feltet ble stengt i 2016 og plattformen (Njord A) og lagerskipet (Njord B) ble tatt til land for inspeksjon og vurdering. Konklusjonen er at innretningene må oppgraderes for ytterligere utvinning på Njord og i området rundt. Anslåtte gjenværende utvinnbare ressurser i Njord-feltet (inkludert Hyme) er på om lag 175 mill. fat o.e. Estimerte utvinnbare ressurser i Bauge er om lag 73 mill. fat o.e. 

-Njord og Bauge står for god samfunnsøkonomi og vil gi verdiskaping i lang tid framover. Utbyggingene sørger for at Haltenbanken fortsatt får viktig infrastruktur som legger til rette for utvikling av ytterligere ressurser i området, understreker Søviknes. 

Levetidsforlengelsen av Njord gjør at det i tiår fremover forblir viktig infrastruktur på Haltenbanken som vil bidra til å realisere ressurser i området. Tilknytting av Pil og Bue-funnene, hvor konseptvalg om tilknytning til Njord er tatt, er et eksempel på dette. Produksjonen fra Njord er ventet å starte sent i 2020, det samme gjelder olje- og gassfunnet Bauge som bygges ut som en undervannsløsning knyttet til Njord. 

Bauge er en undervannsutbygging der brønnstrømmen vil bli prosessert på Njord A-plattformen. Produsert olje fra Njord og Bauge vil transporteres i rørledning fra Njord A til lagerskipet Njord B og videre med tankskip til markedet. Gass fra feltene eksporteres gjennom rørledning til Åsgard Transport System (ÅTS) og videre til Kårstø og deretter markedet. 

Rettighetshavere i Njord er Statoil (operatør, 20 pst.), DEA (50 pst.), Engie (20 pst.), Faroe (7,5 pst.) og VNG (2,5 pst.), mens Bauge-interessentskapet utgjøres av Statoil (operatør, 35 pst.), DEA Norge AS (27,5 pst.), Point Resources AS (17,5 pst.), Engie E&P Norge AS (10 pst.), Faroe Petroleum Norge AS (7,5 pst.) og VNG Norge AS (2,5 pst.). 

Til toppen