Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endringer i eiendomsmeglingsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet gjør blant annet endringer i den såkalte 24-timersregelen. Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om blant annet budgivning, etterutdanning, utenlandsmegling og utleiemegling.

Endringene i reglene om budgivning innebærer at megler i forbrukerforhold ikke kan formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Dette vil ivareta hensynet til at budgivere trenger tid til å områ seg og kontakte banken mv, samtidig som man unngår at budgivning foregår på kveldstid, med de ulemper det medfører. Videre får megler plikt til å oppfordre selger til ikke å ta imot bud direkte fra budgivere, men henvise til megler. Formålet med bestemmelsen er å redusere mulighetene for at kjøpere ”kupper” budrunder.

Det innføres krav om obligatorisk etterutdanning for alle som oppfyller kravene til å være ansvarlig megler og som er aktivt engasjert i eiendomsmeglingsvirksomhet. Disse må til enhver tid kunne dokumentere å ha gjennomført minst 15 timer med etterutdanning i løpet av en toårsperiode. Formålet er å sikre at meglerne er faglig oppdatert.

Det er videre fastsatt enkelte særregler for henholdsvis utenlandsmegling og utleiemegling. Blant annet utvides adgangen til å bruke kontraktsmedhjelpere ved utenlandsmegling, slik at kontraktsmedhjelpere som har rett til drive eiendomsmegling i det aktuelle landet kan benyttes. Det betyr at den norske megleren kan bruke eiendomsmeglere, advokater og offentlige notarer til å utføre deler av oppdraget, forutsatt at disse har rett til å drive eiendomsmegling i det landet der eiendommen ligger.

Endringene trer i kraft 1. juli 2010. Unntak gjelder for reglene om obligatorisk etterutdanning, som trer i kraft 1. januar 2011. Det innebærer at personer som oppfyller kravene til å være ansvarlig megler, 1. januar 2013 må kunne dokumentere å ha gjennomgått minst 15 timer med etterutdanning i løpet av 2011 og 2012.

Les forskriften her.

Til toppen