Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i kommuneloven og offentleglova

Fra nyttår vil endringer i kommuneloven og offentleglova gi en mer demokratisk behandling av innbyggerforslag, begrense omfanget av revisors taushetsplikt og gi mulighet for utsatt innsyn i foreløpige revisorrapporter.

I statsråd 19. desember 2014 sanksjonerte Kongen endringene i kommuneloven og offentleglova, som Stortinget vedtok 2. desember 2014.

Lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2015.

Mer demokratisk behandling av innbyggerforslag

Endringen i kommuneloven innebærer at kommunestyret selv må treffe avgjørelse om et innbyggerforslag skal avvises. Innbyggere kan også i dag fremme forslag, men kommunestyret må ikke selv ta stilling til om de formelle vilkårene er oppfylt.

- Endringene forenkler regelverket og skaper en enklere hverdag for kommuner og innbyggere. De som fremmer et innbyggerforslag får en mer demokratisk behandling hvis det er kommunestyret selv, og ikke kun administrasjonssjefen eller andre, som vurderer avvisningsspørsmålet, sier Sanner.

Ordningen skrifter i tillegg navn fra innbyggerinitiativ til innbyggerforslag, noe som kan gjøre det lettere for innbyggerne å forstå hva ordningen er.

Begrense taushetsplikt

Endringen i kommuneloven om revisors taushetsplikt innebærer at revisor nå skal omfattes av forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt.

- Forvaltningsloven har en balansert avveining mellom beskyttelsesverdige og ikke-beskyttelsesverdige opplysninger. Taushetsplikten bør ikke være mer vidtgående enn det er et saklig og reelt behov for, sier Sanner.

Mulig å utsette innsyn

Endringen i offentleglova gjør det mulig å utsette offentlig innsyn i foreløpige revisjonsrapporter inntil den endelige rapport foreligger. Statsråden understreker at endringen ikke innebærer en innsnevring i selve innsynsretten i revisjonsrapporter.

- Medienes viktige oppgave med å undersøke saker blir fortsatt ivaretatt på en god måte ved at de foreløpige revisjonsrapportene blir offentlige når den endelige rapporten leveres til kommunens kontrollutvalg, påpeker statsråden.

Bakgrunnen for endringen er kommunene tidvis opplever innsyn i uferdige revisjonsrapporter som en utfordring, fordi offentlige diskusjoner da kan bygge på uriktige opplysninger fra uferdige rapporter.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen