Endringer i lover og forskrifter fra 1.1.2018 fra Kulturdepartementet

Det er en ny forskrift, en lovendring og enkelte forskriftsendringer som trer i kraft fra 1. januar 2018 på Kulturdepartementets områder.

Om arkiv

Om lotteri og grasrotandel

Om kringkasting

Ny arkivforskrift erstatter detaljerte regler i gjeldende arkivforskrift med overordnede og funksjonelle krav. Endringene legger til rette for tilpasning til ulike organisatoriske løsninger for arkivarbeidet. Den nye arkivforskriften tar også hensyn til at dokumenter produseres og utveksles i digitale lagringsmedier og forskriften vil gjelde uavhengig av teknologiske løsninger i arkivdanningen og arkivbevaringen.

Jubileumsgave til DNT I 2018 gjennomføres en spilleomgang for tallspillet Lotto hvor overskuddet fra spilleomgangen fordeles med 50 % til Den Norske Turistforening og 50 % til fordeling etter annet ledd. Andelen til Den Norske Turistforening skal likevel ikke overstige 15 millioner kroner. 

Om poker-NM § 8 vedrørende Poker-NM ble endret 12. september 2017 med ikrafttredelse 1. januar 2018. Det ble vedtatt en økning i deltageravgiften fra kr 10 000 til kr 20 000 for direktedeltagelse og fra kr 2000 til kr 5000 ved deltagelse via kvalifiseringsturneringer.  
I tillegg ble entreprenørens andel av omsetning økt fra 10% til 20%, samt at premiene i kvalifiseringsturneringene kan omfatte dekning av spillernes kostnader i forbindelse med deltakelsen i norgesmesterskapet. 

Om grasrotandelen Gjennom Grasrotandelen kan spillerne selv bestemme hvilket formål de ønsker å støtte såfremt mottakerne fyller kriteriene for deltakelse i ordningen. Fra 2018 kan 7 prosent mot tidligere 5 prosent av spillinnsatsen hos Norsk Tipping gå til valgt lag eller forening.  For spillene Multix og Instaspill økes Grasrotandelen fra 10 til 14 prosent. På denne måten styrkes støtten til et stort antall lokale lag og organisasjoner.

Om kringkasting Endringene omfatter reglene om reklameavbrudd, sponsoridentifikasjon og formidlingsplikt. Endringsforslagene i reglene om reklame og sponsing innebærer en liberalisering og har som formål å gi likere konkurransevilkår og bedre finansieringsmuligheter for norske kringkastere vis-à-vis kringkastere som sender fra andre EØS-land. Kabeleiers plikt til å formidle fjernsynssendinger til den kringkasteren myndighetene har utpekt til å ivareta særskilte allmenne hensyn oppheves. Hovedbegrunnelsen er at formidlingsplikten kan ha påvirket forhandlinger mellom en kommersiell kringkaster utpekt av myndighetene og kabelselskapene.   

Til toppen