Endringer i lover og forskrifter som trer i kraft 1.1.2017

Følgende lover og forskrifter trer i kraft fra 1. januar 2017:

Naturskader:

Les mer om - Nye reglar om erstatning for naturskadar

Reindrift:

Les mer om - Ny reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland trer i kraft 1. januar 2017

Kulturlandskap:

Jordbruk:

Til toppen