Endringer i styret i Statnett SF

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I dagens foretaksmøte ble Nils Kristian Nakstad valgt som ny styreleder i Statnett SF. Statnett SF er systemansvarlig nettselskap i det norske kraftsystemet, og har ansvar for samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft.

Nils Kristian Nakstad er administrerende direktør i statsforetaket Enova. Han har hatt en rekke verv i ulike styrer og utvalg, blant annet som leder av Strømnettutvalget og medlem av Energiutvalget.

Nakstad erstatter Jon Fredrik Baksaas, som har vært styreleder i Statnett SF siden 2018. Baksaas har, med sin lange erfaring innen teknologiledelse og digitalisering, tilført styret verdifull kompetanse.

Wenche Teigland ble på foretaksmøtet valgt inn som ny nestleder i styret. Teigland har vært styremedlem siden 2020, og erstatter Tove Elisabeth Pettersen i vervet som nestleder. Tove Elisabeth Pettersen har, med sin erfaring fra kraftmarkedet, tilført styret verdifull kompetanse.

Hilde Singsaas ble på foretaksmøtet valgt inn som nytt styremedlem i Statnett SF. Singsaas er direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og har lang erfaring fra offentlig forvaltning og med statlig eierskap.

Styret i Statnett SF har nå følgende sammensetning:

Nils Kristian Nakstad – styreleder

Wenche Teigland – nestleder

Egil Gjesteland - medlem

Maria Sandsmark - medlem

Christian Reusch – medlem

Hilde Singsaas – medlem

Ingeborg Ligaarden – ansattevalgt representant

Steinar Jørånstad – ansattevalgt representant

Rolf Korneliussen – ansattevalgt representant