INVITASJON

Innspillsmøte om engangsartikler av plast

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et av de raskest voksende miljøproblemene globalt. Engangsartikler av plast er del av dette problemet.

Både i Norge og i Europa finner vi en rekke engangsartikler av plast på strender og langs kysten. Det dreier seg blant annet om engangsbestikk, engangskopper og –lokk, plastposer, bomullspinner og matemballasje.

Det er nødvendig med en bred innsats både nasjonalt og internasjonalt for å redusere unødvendig bruk av engangsartikler. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer derfor til et møte for å diskutere problemstillingen.

Norske produsenter og importører, bransjeorganisasjoner og miljøorganisasjoner, utsalgssteder, kommuner og andre involverte er velkomne til å komme med innspill.

Sted: Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo

Tid: Fredag 20. april kl. 12.30-14.00

Påmelding: Navn på deltakere, og eventuelle ønsker om å holde et kort innlegg, sendes på epost innen fredag 13. april til ksl@kld.dep.no

Skriftlige innspill kan sendes til postmottak@kld.dep.no etter møtet.

Dagsorden for møtet

  • Innledning ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen
  • Forberedte innlegg
  • Diskusjon
  • Slutt

 

Til toppen