Enige om bred satsing på realfag

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet i dag sitt første møte i Nasjonalt forum for realfag. - Vi er blitt enige om at vi skal beholde Nasjonalt forum for realfag – og at vi trenger en ny realfagssatsing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO er enige om behovet for mer fokus på realfag i skolen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet i dag sitt første møte i Nasjonalt forum for realfag. - Vi er blitt enige om at vi skal beholde Nasjonalt forum for realfag – og at vi trenger en ny realfagssatsing. Forumet er et godt sted å forankre og videreutvikle en realfagsstrategi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Nasjonalt forum for realfag er en felles møteplass mellom regjeringen, arbeidslivet og utdanningssektoren.  I tillegg til Kunnskapsdepartementet deltok blant andre Nærings- og handelsdepartementet, NHO, LO, KS, Tekna og Utdanningsforbundet på dagens møte.

- Det er viktig at politikerne i de viktigste fagdepartementene får samlet relevante aktører til debatt om realfag. Det signaliserer en faglig og politisk oppmerksomhet rundt dette, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

Regjeringen og organisasjonene er enige om behovet for mer fokus på realfag i skolen. 

- Det er behov for en ekstra satsing på matematikk og realfag i norsk skole. Flere elever må prestere bedre. Da må vi starte med læreren og lærerens kompetanse, sier Røe Isaksen. 

I neste års budsjett er det satt av over 300 millioner kroner til etter- og videreutdanning av lærere. Regjeringen øker satsingen på realfagene med 550 nye studieplasser til matematikk og naturfag, og 200 plasser til etter- og videreutdanning i regning som grunnleggende ferdighet. I tillegg innføres en ny stipendordning der 450 lærere vil få stipend for videreutdanning, særlig i matematikk. 

- Vi øker også satsingen på Lektor II-ordningen som handler om å hente kompetanse fra næringslivet inn i skolen og vi øker støtten til Vitensentrene, sier kunnskapsministeren.