Enighet om særaldersgrenser

Regjeringen og partene i offentlig sektor er enige om pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser. Avtalen gjelder over 200 000 arbeidstakere.

Regjeringen og partene i offentlig sektor med pensjonsregelene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser.
Fv: Sissel M. Skoghaug (LO) Ragnhild Lied (Unio), Kari Tønnessen Norli (Akademikerne),arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, Lizzie Ruud Torkildsen (YS), Stein Gjerding (Spekter) og Hege Mygland (KS). Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet


– Både regjeringen og partene har strukket seg langt for å komme til enighet. Jeg er stolt av arbeidet som vi har gjort sammen og den avtalen vi har fått til, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– Langsiktig og god løsning

Den nye avtalen tar hensyn til at nordmenn lever lenger og derfor må jobbe lenger, men samtidig at grupper med særaldersgrenser går av tidlig.

– Avtalen er en langsiktig og god løsning. Den sikrer pensjonsnivået til store grupper av offentlig ansatte og et sosialt bærekraftig pensjonssystem, sier Mjøs Persen.

Bakgrunnen for samtalene, som startet i juni i år, er den nye offentlige tjenestepensjonen som gjelder alle offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere. Reglene som det nå er enighet om er nødvendige supplerende regler for grupper som har særaldersgrenser. Regjeringen, KS, Spekter, LO, Unio, Akademikerne og YS har deltatt i samtalene.

Avtalen skal nå inn i lov- og avtaleverk slik at man kan utbetale pensjon i tråd med nye regler.

Viktig kompetanse for offentlig sektor

Enigheten om pensjonsreglene legger til rette for det videre arbeidet med å avklare omfanget av særaldersgrenser. Det gjenstår fortsatt å avklare hvilke yrkesgrupper som i framtiden skal ha aldersgrenser og hvilke aldersgrenser som skal gjelde.

– Arbeidstakere som i dag har særaldersgrenser, utgjør arbeidskraft og kompetanse som er viktig for offentlig sektor fremover. Regjeringens mål med dette arbeidet er at offentlig sektor i større grad får nyttiggjort den kompetansen personer som i dag har særaldersgrenser besitter, sier Mjøs Persen.

Avtalen sikrer pensjonsnivået for personer som går av tidlige på grunn av særaldersgrenser. Samtidig er partene enige om at aldersgrensen også for de som har lavere aldersgrense enn 70 år skal økes. Det er viktig fordi vi lever vesentlig lenger nå enn da dagens pensjonsregler ble innført.

Regjeringen og de øvrige partene er enige om å gjennomføre en prosess for å avklare særegler for de som har pliktig fratreden ved aldersgrensene. Denne prosessen skal avsluttes innen 1. juli 2024.

  • Aldersgrensen i staten er 70 år, men aldersgrensen kan for enkelte stillinger være lavere. Det kalles særaldersgrense.
  • Særaldersgrenser er for ansatte i stillinger der tjenesten stiller spesielle krav til psykiske eller fysiske egenskaper som svekkes ved alder, eller at stillingen medfører stor belastning.
  • Rundt 10–15 prosent av ansatte i staten, 30 prosent i kommunene og 50 prosent i helseforetakene har særaldersgrense. Samlet utgjør det over 200 000 offentlig ansatte, nesten én av tre offentlig ansatte.
  • I dag har følgende yrkesgrupper særaldersgrense: politi, brannfolk og forsvarsansatte (60 år), kriminalomsorgen (63 år) og helsepersonell (65 år).