Enighet om videre samarbeid på Teknologisenteret på Mongstad (TCM)

Gassnova, Statoil, Shell og Total markerer i dag videreføring av Teknologisenteret på Mongstad (TCM) frem til 2020.

Regjeringen foreslo høsten 2016 å videreføre driften av TCM etter at nåværende avtale utløper i august 2017 og var enig med Statoil og Shell om å fortsette forhandlinger om videreføring. Gassnova, som forvalter statens eierskap i TCM, har forhandlet med Statoil og Shell om videreføringen. De signerer i dag en avtale om at de har oppnådd enighet om videreføring av driften av TCM i ytterligere tre år, og Total signerer på at de vil være med i partnerskapet.

Olje- og energiminister Terje Søviknes deltar på markeringen på Teknologisenteret.

- Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er en bærebjelke i regjeringens strategi for CO2-håndtering. Vi legger nå et godt fundament for videre drift. Jeg vil gjerne gratulere Shell, Statoil og Gassnova med vel utført jobb og ønske Total velkommen inn som eier, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

FNs klimapanel trekker frem CO2-fangst og -lagring (CCS) som sentrale virkemidler. Det er svært vanskelig å nå klimamålene som ble vedtatt i Parisavtalen i 2015 uten å ta i bruk CCS.

- TCM har siden oppstarten i 2012 banet vei for fullskala CCS-prosjekter ved å levere viktige resultater som kan gi sikrere og rimeligere utbygging av CO2-fangstanlegg i Norge og resten av verden. Vi er godt fornøyd med at Statoil og Shell ønsker å engasjere seg videre slik at dette særdeles viktige arbeidet kan fortsette, sier Gassnova-direktør Trude Sundset.

Testaktivitetene i industriell skala ved TCM har kvalifisert flere selskaper til å delta i fullskala-prosjekter i Norge og internasjonalt. Alstom (nå GE), Aker Solutions, Cansolv og Carbon Clean Solutions (CCSL) har utført omfattende testkampanjer hos TCM. I 2016 startet amerikanske ION Engineering testing på TCM av sin teknologi med støtte fra amerikanske energimyndigheter (DOE).

TCM fortsetter arbeidet med å teste nye og potensielt mer effektive fangstteknologier som kan være aktuelle ved fremtidige utbygginger av CCS-prosjekter. TCM kan også tilby unik erfaringsoverføring med tanke på målinger av utslipp, godkjenningsprosesser for miljømyndigheter, samt opplæring av driftspersonell som skal arbeide ved fullskalaanlegg.

Dagens avtaleverk gjelder frem til august i år. Videreføringen til 2020, som det nå er oppnådd enighet om, er blant annet avhengig av at Stortinget og EFTAs overvåkningsorgan  (ESA) gir sitt samtykke til statens videre deltakelse.

Terje Søviknes (bak) overvar signeringen av ny avtale om videreføring av driften på TCM i dag, her sammen med (fra venstre: Svein Olaf Nesset (Shell), Trude Sundset (Gassnova), Irene Rummelhoff (Statoil) og Pierre Bang (Total) (foto: HEV/OED).

Til toppen