Samferdselsministeren: – Enklere regelverk for mange bileiere

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Bilinteresserte og bobileiere kan se frem til flere endringer i forskrifter og regler. De neste månedene sender Samferdselsdepartementet en rekke forslag til endringer i forskrifter ut på høring. Vi håper på stort engasjement og gode innspill i arbeidet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Det er for mange rigide og urimelige regler, og nå ønsker vi å forenkle en rekke forskrifter som vil berøre bobilmiljøet og bilentusiaster, sier Solvik-Olsen.

– Vi har de siste 1,5 årene igangsatt og gjennomført et omfattende arbeid med Vegdirektoratet for å finne løsninger på en del problemstillinger mange har vært opptatt av i lang tid. Mye av dette er kompliserte saker som involverer internasjonalt regelverk, og hvor landene har en felles interesse i å opprettholde forutsigbare og harmoniserte regler. Men vi ser samtidig at det ofte finnes handlingsrom til å lage bedre norske løsninger enn det vi har i dag. Nå kan vi begynne å vise frem resultatene av arbeidet, og jeg håper på gode innspill fra mange engasjerte grupper når forslag til forskriftsendringer sendes på høring i månedene fremover, oppfordrer samferdselsministeren. Planen er å få endringer på plass fra årsskiftet.

Enklere å importere drømmebilen

Forenklinger av kjøretøyforskriften, §1-15, vil gjøre det enklere for privatpersoner å importere drømmebilen hjem til Norge.

Mange opplever dagens ordninger som unødvendig restriktive og byråkratiske. I dag tolkes regelen som om kjøretøyet må være nærmest som fabrikkny for å anses som original, og for kunne importeres under §1-15. Nytt panser, ny støtfanger eller endrede interiørelement kan være nok til at enkelte har blitt nektet registrering.

– Vi arbeider for å gjøre regelen romsligere, men samtidig ivareta trafikksikkerhetsperspektivet på en god måte. Dette vil også omfatte entusiastene med interesse for lastebiler, sier Solvik-Olsen.

Bruk av sidemarkeringslys og små registreringsskilt mulig

Det foreslås justeringer i lysregler, med sikte på at sidemarkeringslys og oransje markeringslys i front skal kunne brukes, noe som er vanlig blant annet i USA.

– I dag opplever mange at de må lakkere eller fjerne små reflekser eller lys på bilens langsider, men det legger vi opp til å endre, sier samferdselsministeren. Vi skal også få en presisering på lysregelen for bevaringsverdige biler.

Det er også et mål at kjennemerke (skilt) i ”komprimert” størrelse igjen skal bli tillatt for biler hvor avsatt plass til skiltet er mindre enn standard norsk størrelse.

Justeringer i regelverket for opp- og nedvekting av kjøretøy

– Opp- og nedvekting av kjøretøy er en problemstilling vi har fått mange henvendelser på, og nå forsøker vi å forenkle. Bileier vil fortsatt måtte svare for avgiftsdifferanser om en bils kategori blir endret, men mulighetene for å gjøre en slik omkategorisering vil bli klarere, sier Solvik-Olsen.

Regelverket for å ta med tilhenger hjem fra utlandet kan bli endret

Amerikanske tilhengere/campingvogner kan avvike noen cm fra kravene etter norske regler, og i praksis være umulig å registrere i dag. Dette gjelder også hengere med bremsesystemer som er ulike fra de vi har i Norge.

– Vi ønsker å myke opp regelverket, samtidig som vi skal stille klare krav til funksjon slik at trafikksikkerhetsperspektivet er ivaretatt, presiserer samferdselsministeren.

Periodisk kjøretøykontroll – likebehandling av bobiler og personbiler

Det arbeides med flere endringer for kontrollintervall for periodisk kjøretøykontroll.

Spesielt i bobilmiljøet er mange oppgitt over å måtte kontrollere bilen hvert år.

– Nå skal vi få til en løsning slik at bobil og personbil likebehandles, sier samferdselsministeren.

Det arbeides og med endringer i periodisk kjøretøykontroll for eldre biler.

– Vi vil sende på høring forslag om en rullerende 30-års regel, slik at periodisk kjøretøykontroll hvert annet år gjelder for biler inntil 30 år, Vi foreslår sjeldnere kontroll frem til bilen er 50 år, og bortfall av krav om periodisk kjøretøykontroll når bilen er mer enn 50 år.

Økt topphastighet for bobiler

For bobilene vil det bli foreslått økt topphastighet fra 80 til 100 kilometer i timen.

– Det skaper frustrasjon hos mange medbilister at bobiler med vekt 3,5 – 7,5 tonn må ligge under fartsgrensen på veier med fartsgrense over 80 km/t Det var tilsvarende begrensning på utrykningskjøretøy, men den begrensningen fjernet vi i fjor. Nå fortsetter vi forenklingsarbeidet, sier Solvik-Olsen.

Det gjøres et arbeid på ferjetakster for bobiler og campingbiler slik at regelverket skal bli mer rettferdig. I dag må en bobil betale høyere takst enn en bil med campingvogn, selv om samlet lengde på de to er den samme.

– I forbindelse med bompengereformen arbeider vi med ulike løsninger for å luke ut urimeligheter i og forenkle takst- og rabattsystemet. I dag må en del bobiler og store personbiler over 3,5 tonn (for eksempel store SUV eller pick ups) betale samme takst som store vogntog. Det er for mange urimelig.

Forenkling og effektivisering

– Dette er nok et område hvor H/FrP-regjeringen skjærer gjennom og gjør større endringer. Regjeringen la nylig frem en veireform hvor man skal etablere et veiselskap og gjennomføre en bompengereform. Uken før ble forslag til ny parkeringslov lagt fram, om lag ti år etter at arbeidet ble satt i gang. Reform av losordningen er allerede gjennomført, Kystverket er lagt under Samferdselsdepartementet for bedre å ivareta transportsektorens behov, og det er fremmet en nasjonal havnestrategi.

– En ny postlov er fremmet ti år etter at departementet startet arbeidet. Jernbanen har en nært forestående reform på gang. I storbyområdene er statens bidrag til kollektivtransport økt kraftig, og inngåelse av såkalte bymiljøavtaler vil bidra til en målrettet satsing, både innenfor kollektivtransport, sykkel og gange.

– Vårt arbeid med å forenkle og effektivisere er godt i gang, sier samferdselsministeren.