Enorm interesse for spansk-norsk kultursamarbeid

EØS-midlene

Det blir en vanskelig for jobb for komiteen som skal velge hvilke prosjekter som skal få støtte fra kulturutvekslingsprogrammet under EØS-midlene i Spania. Interessen overgår alle forventninger.

Bettina Flater er Norges fremste flamencogtarist og opptrådte under lanseringen av det EØS-middelfinansierte likestillingsprogrammet i Spania tidligere i år. (Foto: Europapress)

Totalt er det om lag 420 000 euro tilgjengelig, mens det er kommet inn søknader for over 5,1 millioner euro.

Det EØS-middelfinansierte kulturutvekslingsprogrammet er delt i to:

  1. 342 500 euro til samarbeidsprosjekter mellom Spania og giverlandene (Norge, Liechtenstein og Island) innen moderne kunst og kultur
  2. 80 000 euro til utvekslingsstipend til individuelle kunstnere

Da fristen gikk ut 16. juli var det kommet inn 104 søknader på totalt 4,9 millioner euro for støtte til enkeltprosjekter. I 53 av søknadene er det norsk partner.

Samtidig har 36 utøvere søkt om stipend for til sammen 214 000 euro. De aller fleste er spanske, og det er ingen tvil om hvilket land som er mest populært: 21 har søkt om støtte til opphold i Norge. Fem norske kunstnere har søkt om stipend for opphold i Spania.

Det er den norske ambassaden i Madrid som er ansvarlig for gjennomføringen av programmet som er en del av Norges bidrag til Spania gjennom EØS-midlene. I løpet av september blir det klart hvilke prosjekter og kunstnere som kommer gjennom nåløyet.

Les mer om kulturutvekslingsprogrammet

Til toppen