Enova viser vei i arbeidet for lavutslippssamfunnet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Enovas årlige resultat- og aktivitetsrapport er overlevert Olje- og energidepartementet. Rapporten viser at det er tildelt støtte på 2,6 milliarder kroner i løpet av 2015, fordelt på nesten 1 000 energi- og klimaprosjekter og 3 800 enkelttiltak i boliger.

- Enova har en viktig rolle i innsatsen for at nye, energieffektive og klimavennlige teknologier skal få fotfeste i markedet og bli de foretrukne løsningene for fremtiden. Derfor har det vært viktig for regjeringen å øke bevilgningene til Enova slik at vi skal kunne nå de ambisiøse målene vi har på klima- og energifeltet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Rapporten viser at Enovas satsing på transport og industri har hatt en særlig positiv utvikling. Siden Enova i januar 2015 fikk utvidet sitt mandat til å omfatte transport, har de tildelt 281 millioner kroner til fremtidsrettede transportprosjekter. Enova har nå et bredt sett med støtteprogrammer som dekker hele transportområdet både på land og til vanns. Enova er allerede godt i gang med utviklingen av en grunnleggende hurtigladeinfrastruktur for elbiler over hele landet og støttet i 2015 blant annet et prosjekt for miljøvennlige ferger i Hordaland og biogassproduksjon i Buskerud.

I 2015 har det også vært mange gode prosjekter innenfor industrien, der Enova innvilget til sammen nesten 1,3 milliarder kroner i støtte til ulike energi- og klimaprosjekter. Blant disse er en rekke nyskapende teknologiprosjekter hos selskaper som Tizir, Glencore og Alcoa. Om teknologiene som testes ut virker som planlagt vil de kunne medføre betydelige energi- og klimagevinster i Norge og globalt.

Les mer om rapporten på Enovas hjemmesider her.

Enovas resultat- og aktivitetsrapport for 2015 kan lastes ned her.