Interessemelding: Rapporteringssystem for EØS-midlene

Vi søker leverandører som er interessert i å delta i en anbudskonkurranse om mulig utvikling av et nytt forvaltnings- og rapporteringssystem.

EØS-midlene for perioden 2014-21 utgjør 2,8 milliarder euro. Utenriksdepartementet er opptatt av at forvaltningen av den norske støtten til 15 land i Europa skjer på en effektiv måte.

Det er nå igangsatt en anbudsprosess for mulig utvikling av et nytt forvaltnings- og rapporteringssystem.

Frist for å melde interesse for å være med i denne prosessen er 26. september 2016 (kl. 1200).

Mer informasjon finnes på nettsiden til vårt sekretariat for EØS-midlene i Brussel.

Til toppen