EØS og internasjonalt arbeid på matområdet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Matdepartementene har utarbeidet et nytt dokument som legger føringer for det internasjonale arbeidet på områdene mattrygghet, forbrukerhensyn, innsatsvarer, dyre- og fiskehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk

Matområdet er i stor grad berørt av EØS-avtalen og andre internasjonale avtaler om regulering, standarder, normer, tilsyn og samarbeid. Dokumentet omtaler temaer som internasjonal politikkutvikling, internasjonal utvikling av regelverk og standarder og internasjonalt samarbeid om tilsyn, regelverksanvendelse og tilsynsutvikling.

Norsk matforvaltning har som overordnet målsetning å ivareta norske mål og interesser på matområdet. Dokumentet beskriver hvordan matforvaltningen best mulig skal arbeide for å påvirke utvikling av internasjonale regelverk, standarder og normer.

Matdepartementene omfatter Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet. Mattilsynet har en sentral rolle i det internasjonale arbeidet på matområdet.