Si din mening om EØS-midlene 2014-21

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Har du eller din organisasjon synspunkter på hva Norge skal bruke EØS-midlene på frem til 2024? Nå er muligheten her. Frem til 8. juli pågår det en åpen høring.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

     Les mer: Dette er EØS-midlene

EØS-midlene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. Regjeringen har valgt 5 hovedsektorer for bruk av EØS-midlene frem til 2024:

    1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne
    2. Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom
    3. Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet
    4. Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter
    5. Justis og innenrikssaker

     Les mer: Oversikt over hovedsektorer og programområder

Innenfor hver sektor har norske og internasjonale fageksperter utviklet utkast til programmer med forslag til hva EØS-midlene kan brukes på. Alle utkastene er samlet i en egen brosjyre (Blåboka). Disse programmene skal danne grunnlaget for forhandlingene mellom Norge og de 15 mottakerlandene.

Delta i høringen

Men før den tid, inviteres alle som har synspunkter på innholdet i programforslagene til å si sin mening. Konsultasjonen er åpen for alle, og man kan gi innspill enten som privatperson eller på vegne av en organisasjon.

Den foregår på nettsiden til EØS-midlenes sekretariat og innspillene må leveres på engelsk.

For mer informasjon og for å si din mening gå til denne siden

 Tidslinje for EØS-midlene 2014-21