Erklæring fra nordiske transportministre etter møte i Fredrikstad

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Transportministrene fra Island, Finland, Sverige og Norge har vært samlet i Fredrikstad. I en felles erklæring fra ministrene er det enighet om å fortsette og å styrke samarbeidet om transport og infrastruktur for å følge opp Visjon 2030 om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region.

DSCF0188web1900.jpg

Bildet: Nordiske transportministre. Fra venstre Sigurður Ingi Jóhannsson (Island), Andreas Carlson (Sverige), Jon-Ivar Nygård og Timo Harakka (Finland). Foto: Midtbø/SD.

Ministrene Timo Harakka (Finland), Sigurður Ingi Jóhannsson (Island) og Andreas Carlson (Sverige) var sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård samlet i Fredrikstad 7. og 8. november. Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i år.