Erstatningssaker til Naturskadefondet i 2013

Statens naturskadefond gir erstatning der hvor det ikke er mulig å forsikre objektet, for eksempel private arealer, veier og annen infrastruktur. I 2013 ble det gitt tilsagn om 246,6 millioner kroner i statlig naturskadeerstatning til 2.559 innbyggere. Flom var den hyppigste skadeårsaken, og det ble dekket flest skader på veier og broer.

246,6 millioner kroner i samlede erstatningstilsagn fra Naturskadefondet er langt over det som regnes som gjennomsnittlig utbetaling pr år. Likevel er det lavere enn utbetalingene i 2012, som ble et rekordår med erstatningstilsagn på hele 305,4 millioner kroner. Til sammenligning ble det gitt tilsagn om 150,2 millioner kroner i 2011 og 50,4 millioner kroner i 2010.

Mai-flommen 2013
Hedmark og Oppland ble i mai igjen rammet av flom, bare to år etter pinseflommen i 2011, som forårsaket store skader. Midt-Gudbrandsdal var også i 2013 mest berørt, selv om alle østlandsfylkene i denne perioden var utsatt for store nedbørsmengder.

Naturskade
Statens naturskadefond gir erstatning der hvor det ikke er mulig å forsikre objektet, for eksempel private arealer, veier og annen infrastruktur. (Foto: Erwin Wodicka/Colourbox)
Til toppen