Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Differensiert arbeidsgiveravgift:

ESA har godkjent unntaksregel på nytt

ESA har avgjort at en unntaksregel i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift vil være forenlig med EØS-avtalen.

En slik unntaksregel vil innebære at foretak som utfører ambulerende virksomhet i distriktene også kan benytte reduserte satser på nærmere vilkår, uten at dette er et brudd på statsstøttereglene. Den tidligere unntaksregelen er suspendert på grunn av ESAs gjennomgang av regelen. Med ambulerende virksomhet menes alle tilfeller hvor arbeidstaker utfører hoveddelen av arbeidet i en annen sone enn der virksomheten drives, og hvor det ikke er plikt til å registrere en underenhet i denne andre sonen.

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift gir virksomheter i distriktene lavere arbeidsgiversatser enn i resten av landet. En unntaksregel for ambulerende virksomhet vil innebære at også virksomheter som er registrert utenfor distriktene, men som utfører oppdrag i de omfattede områdene, kan bruke de samme reduserte satsene i den utstrekning de ansatte utfører arbeid innenfor de omfattede områdene. En slik unntaksregel vil dermed kunne gi foretak med virksomhet i distriktene økt konkurransekraft, og gjøre det billigere å få tak i arbeidskraft med spesialkompetanse til å utføre oppdrag i distriktene.

ESA åpnet i 2015 formell undersøkelse av om unntaksregelen i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift var forenlig med EØS-avtalen. Denne undersøkelsen kom som følge av at EFTA-domstolen mente ESAs undersøkelser av regelen ikke var tilstrekkelige da ordningen sist ble godkjent i 2014.

– Regjeringen vil vurdere en gjeninnføring av unntaksregelen i forbindelse med budsjettet for 2018, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Til toppen