Et EU-optimistisk formannskapsland

Estland overtar om kort tid formannskapet i EU, og forberedelsene er godt i gang. Norges ambassadør til Estland, Dagfinn Sørli, forteller her mer om det kommende formannskapslandet.

Dagfinn Sørli
Dagfinn Sørli i Brussel i mai Foto: Sara Svanemyr

Formannskapet i EU rullerer mellom medlemslandene hvert halvår. 1. juli overtar Estland for første gang stafettpinnen fra Malta. Formannskapslandene har en viktig rolle for å sette dagsorden, og lede møter på ministernivå. Hva vil Estlands formannskap legge vekt på? Og hva kjennetegner Estlands forhold til EU?

I løpet av de siste 800 årene har Estland kun vært selvstendig i 47 av dem. Det er ikke mer enn 25 år siden landet var under sovjetisk styre. Dette har satt sitt preg på både folket og styreformen. I 2004 ble landet medlem av EU.

– Så sent som på 1980-tallet opplevde mange å måtte stå i brød-kø for å få mat. Dette er et levende minne som er et bakteppe for situasjonen i dag, forklarer ambassadør Dagfinn Sørli. Estland er et lite land med en eksportorientert økonomi, og avhengig av tilgang til et større marked.

Flest EU-tilhengere

Sørlie understreker at EU-medlemskapet er viktig for både økonomisk og sikkerhetsmessig trygghet i landet.

– Estland er det lille landet som føler seg veldig utsatt, med ryggen mot Russland, men med tilhørighet til Europa. Både Nato-fellesskapet og EU-medlemskapet er viktige holdepunkt for Estland.

– Landet har gjort enorme fremskritt de siste 25 årene. De har blitt med i de fellesskapene de ønsker å tilhøre. Et EU som brytes opp og fragmenteres er skrekkscenariet i Estland, mener Sørli.

I en nylig undersøkelse gjennomført i alle EU-land kom Estland høyest ut når det gjaldt folks oppslutning om EU. I et lite land som føler seg utsatt blir tilhørigheten og Europas fellesskap viktig.

Fire hovedprioriteringer for formannskapet

Estlands statsminister Jüri Ratas la vekt på Europas fellesskap da han presenterte formannskapets program for Europaparlamentet 30. mai.

– Den overordnede målsetningen for Estlands formannskap er å opprettholde og forsterke den europeiske unions fellesskap, sa han. Han understreket videre viktigheten av å sørge for å balansere ulike synspunkt og komme frem til felles løsninger.

De fire områdene Estland har valgt å vektlegge under sitt formannskap er; en åpen og innovativ europeisk økonomi, et trygt og sikkert europa, et digitalt europa med fri flyt av data og et inkluderende og bærekraftig Europa.

Les mer her.

Gode på digitalisering

Når det gjelder digitalisering har Estland i flere år vært langt fremme. I lys av formannskapet har Estland tatt initiativ til en konferanse om e-forvaltning i oktober, hvor også EØS-landene deltar.

 – Norge og Estland har et sammenfallende syn på fri flyt av data. Og vi har også mye å samarbeide om når det gjelder e-forvaltning, altså digitalisering av offentlig sektor, forklarer IKT- og digitaliseringsråd Trond Helge Bårdsen ved EU-delegasjonen.

De nordisk-baltiske utenriksministrene understreket sin støtte til samarbeid om digitalisering på samling i mai.

– Bakgrunnen for at Estland er langt fremme på dette området er at de har hatt et sterkt fokus på å bygge opp landet etter kommunismens fall (selvstendigheten). De har bygget opp nye løsninger og vært fremtidsrettede, sider Bårdsen.

Tett samarbeid med formannskapslandet

Norge legger vekt på å knytte tett kontakt med det landet som til enhver tid har formannskapet i EU. Dagfinn Sørli understreker at Norge har godt samarbeid med Estland.

– Esterne er våre gode venner på veldig mange områder. Vi kan støtte opp om deres prioriteringer og finansiere viktig samarbeid gjennom EØS-midlene, sier Sørli.

 Les mer:

Hovedside for Estlands formannskap

Estlands formannskap på Twitter

Estlands formannskap på Facebook

Den norske ambassaden i Tallinn

Den norske ambasaden i Tallinn på Facebook

Ambassadør Dagfinn Sørli på Twitter

Til toppen