Et mer bærekraftig og inkluderende reiseliv

Bærekraft må ligge til grunn for videre utvikling og vekst i reiselivet, sier statssekretær Dilek Ayhan.

Deltakere i et internasjonalt toppmøte om reiseliv I OECD I Paris - et gruppebilde
Deltakerne på det internasjonale toppmøte om reiseliv i OECD I Paris. Foto: OECD


Den 2.-3. oktober deltok statssekretær Dilek Ayhan på OECDs toppmøte om reiseliv i Paris.  

– Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer. Det byr på enorme muligheter for norsk reiseliv, sier statssekretær Dilek Ayhan

 Møtet markerte det 100. møtet i OECDs reiselivskomité, som ble opprettet i 1948 for å utvikle og styrke reiselivspolitikken i medlemslandene, deriblant Norge. Det er gjort store fremskritt, men mye gjenstår fortsatt.   

– Bærekraft må ligge til grunn for videre utvikling og vekst i reiselivet, sier Ayhan.

Møtet rettet søkelys på tre aktuelle utfordringer:

  • Skape en mer helhetlig tilnærming til reiseliv hos myndighetene.
  • Analysere megatrender for å tilpasse og utforme reiselivspolitikken bedre
  • Legge til rette for investeringer for å utvikle reisemålene

 

– Vi har nylig lagt frem en stortingsmelding om norsk reiselivsnæring og regjeringens reiselivspolitikk. Her har vi foreslått flere tiltak for å styrke rammeverket for næringsvirksomhet i reiselivet. Bærekraft og samarbeid er sentrale tema i regjeringens reiselivspolitikk, som det er blant våre samarbeidspartnere i OECD, sier statssekretæren.

 Se mer på OECDs nettside om møtet.

 

Til toppen