Etablerer Arktisk kystvaktforum

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag etablerte Norge sammen med 7 andre arktiske nasjoner Arktisk kystvaktforum. Arctic Coast Guard Forum (ACGF), som er det offisielle navnet, blir et nytt og selvstendig forum for praktisk informasjonsutveksling for kystvaktene i nasjoner som grenser til Arktis.

Etableringen av et arktisk kystvaktforum er et viktig steg i det internasjonale samarbeidet i nordområdene. Sjefen for den norske Kystvakten deltar på et møte i Connecticut i USA, i regi av US Coast Guard. Der skal sjefene for kystvaktene i de 8 arktiske nasjonene konstituere Arktisk kystvaktforum (ACGF) og signere en felles uttalelse. Landene som signerer er Canada, Danmark, Finland, Island, Sverige, Russland, USA og Norge. Fra norsk side er vi også åpne for at land utenom de 8 arktiske nasjonene kan bidra i dette samarbeidet i fremtiden.

Sjefen for den norske Kystvakten flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness deltok på møtet hvor sjefene for kystvaktene i de 8 arktiske nasjonene konstituerte Arktisk kystvaktforum (ACGF).
Sjefen for den norske Kystvakten flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness deltok på møtet hvor sjefene for kystvaktene i de 8 arktiske nasjonene konstituerte Arktisk kystvaktforum (ACGF). Foto: Yngve Kristiansen, Kystvakten

ACGF har kommet i stand etter initiativ fra den amerikanske kystvakten som et forum for diskusjon og utveksling av erfaringer innen arktiske kystvaktspørsmål. Blant annet tema som navigasjonssikkerhet og håndtering av nødsituasjoner kan diskuteres. Dette blir et forum for utveksling av praktisk informasjon og erfaring for utførelse av kystvaktfunksjoner i arktiske områder. Det nye konsensusbaserte forumet har blant annet som mål å styrke multilateralt samarbeid og samordning i Arktis, søke felles løsninger på maritime spørsmål hos kystvaktmyndighetene og å tilrettelegge for trygg og sikker maritim aktivitet i nordområdene, med hensyn til en bærekraftig utvikling.