Etterlyser konkrete mål for gjenvinning av plast

Av Maria Hoel, EU-delegasjonen.

Ifølge klima- og miljøminister Tine Sundtoft er innovasjon og regulering nøkkelen til bekjempelse av miljøgifter. Under et seminar på Norway House tirsdag ble det etterlyst konkrete mål for gjenvinning av plast i Europa.

Tine Sundtoft innledet på et seminar om plastgjenvinning og miljøgifter i regi av European Policy Centre og Norges delegasjon til EU på Norway House i Brussel. Foto: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen.

- Plast er en kilde til økende avfalls- og forurensningsproblemer – særlig i det marine miljøet. Plastavfall er samtidig en ressurs og nettopp derfor vil vi sikre høy grad av gjenvinning. Gjenvinning av plast er videre et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft da hun innledet på et seminar om plastgjenvinning og miljøgifter på Norway House i Brussel 11. februar.

Europakommisjonens grønnbok om plastavfall peker på at plast kan inneholde miljøgifter som skaper problemer for gjenvinning av plast. I sitt innlegg la Sundtoft vekt på at Europa trenger en høy grad av gjenvinning, samtidig som miljøgifter må utelukkes fra ressurskjeden.

Statsråden uttrykte at Norge følger EUs initiativ om å utvikle en strategi for plastavfall med stor interesse.

- Veien videre ligger i innovasjon og teknologi kombinert med god regulering. Innovasjon gir muligheter for grønn økonomisk utvikling, sa Sundtoft.

Enkelte land er langt foran andre

I paneldebatten deltok William Neale, medlem av kabinettet til miljøkommissær Janez Potočnik, Piotr Barczak, prosjektleder for avfall og luftkvalitet i European Environmental Bureau, Peter Sundt, seniorrådgiver i MEPEX Consult, Philippe Salemis, direktør for European Flame Retardants Association og Jürgen Priesters, representant for TOMRA Sorteringsløsninger.

(Foto: Maria Hoel, EU-delegasjonen.)

Peter Sundt fra MEPEX Consult argumenterte i sitt innlegg for konkrete, gjennomførbare og langsiktige mål for resirkulering av plastavfall.

- For å oppnå 60-80 prosent gjenvinning av plastavfall må Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet sette høyere mål. Vi kan prestere bedre. Landene i Europa kan dessuten lære av land som Canada og Sør-Afrika. Alle land kan ikke være gjennomsnittlige. Enkelte land er langt foran andre i utviklingen, vi må derfor ha ulike tilnærminger, sa Sundt.

Barczak foreslår et trafikklyssystem

Piotr Barczak fra European Environmental Bureau lanserte i sitt innlegg ideen om et trafikklyssystem der mengden farlige miljøgifter i et produkt skal synliggjøres for forbrukeren. Barczak lot seg engasjere av Philippe Salemis’ resonnement om at for mye eller for lite oksygen kan være giftig for mennesker, på samme måte som kjemikalier. Salemis, som representerer European Flame Retardants Association, stilte spørsmålet «hva er gift?» og ba andre om å utvise forsiktighet ved bruken av begrepet.

- Vi må ikke generalisere. Stoffer som brukes for å produsere plast er ikke automatisk farlige, sa Salemis.

Finne bedre alternativer og øke offentlig bevissthet

William Neale, som representerte Europakommisjonen som medlem av kabinettet til miljøkommissær Janez Potočnik, viste til grønnboken og Kommisjonenes kommende melding om plastavfall og understreket nøkkelrollen plast spiller i industriprosesser og den potensielle økonomiske gevinsten ved gjenvinning.

- Det viktigste er å bli kvitt de farlige miljøgiftene og finne bedre alternativer. Det er også viktig å øke den offentlige bevisstheten omkring plastavfall og gjenvinning, sa Neale.

Et initiativ er allerede tatt. Den 10. mai arrangeres «Let’s clean up Europe Day» der folk i Europa oppfordres til å rydde opp i sitt eget nabolag. I likhet med Jürgen Priesters fra TOMRA argumenterte Neale for at det må skapes insentiver for å øke etterspørselen av gjenvunnede produkter.

Til toppen