EU følger opp Cancun-avtalen om klimafinansiering

EU planlegger å bidra til klimainvesteringer i utviklingsland med inntil 100 milliarder dollar hvert år fram til 2020, ifølge Europakommisjonens melding om EUs arbeid med klimafinansiering som ble lagt frem 8. april. Europeisk samarbeid anses som nødvendig for en mest mulig effektiv bruk av pengene. MIljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

Kommisjonens melding om EUs arbeid med klimafinansiering tar utgangspunkt i en rapport fra FNs arbeidsgruppe for klimafinansiering (AGF) , ledet av statsminister Jens Stoltenberg, og Cancun-avtalen om klimafinansiering.  I de internasjonale klimaforhandlingene i Cancun i desember 2010 forpliktet verdens rike land seg til å bidra med 100 milliarder dollar per år fram til 2020 til klimatiltak i fattige land. Rådet for økonomi og finansministere i EU (ECOFIN) inviterte Kommisjonen til å legge frem en detaljert analyse om hvordan disse pengene skal skaffes. Kommisjonens konklusjon er at investeringsforpliktelsene er svært utfordrende, men likevel mulig å gjennomføre.  

Hovedpunktene er at Kommisjonen:

  • Bekrefter AGF-rapportens konklusjon om at det er "challenging but feasible to meet the goal of mobilising USD 100 billion per year by 2020”.
  • Ser sterkt behov for markedsbaserte finansieringskilder i tillegg til offentlige midler (kvotesystemet særlig viktig)
  • Vektlegger omfattende koordinering internt i EU
  • Fremhever koordinering med annen utviklingshjelp
  • Ser på gode kontrollrutiner som avgjørende (MRV)

EU har også laget en ny presentasjon av hvordan hurtigfinansiering kommer på plass i perioden frem til 2013, se her.

Representasjon og arbeidsmetode
I tillegg til meldingen om EUs arbeid med klimafinansiering har EUs arbeid så langt vært knyttet til spørsmålet om representasjon og arbeidsmetode i de nye strukturene i oppfølgingen av Cancun-avtalen,  særlig i den transnasjonale komitéen for det grønne fondet samt hurtigfinansiering frem til 2013.

Etter lange forhandlinger kom EU den 10. mars frem til en gruppe personer som skal representere medlemslandene i de nye strukturene under det grønne fondet, se link her.

I konklusjonene fra rådsmøtet for finansministrene den 15. mars ble det særlig fremhevet at de midlertidige strukturene må ha en åpen og inkluderende arbeidsmetode samt at økonomisk, finansiell og teknisk kompetanse fra europeiske finansinstitusjoner må bringes godt inn i arbeidet.

 

Til toppen