Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU-kommisjonens nye veikart på veitransportområdet

Som ledd i den nye strategien for bedre regelverksutforming har Kommisjonen den siste tiden publisert flere veikart (road maps) om veitransport.

Veikartene gir en oversikt og tidsplan om forventede regelverksinitiativ, og det foretas innledende analyser av behov og mulige virkninger av ny lovgiving. Følgende veikart er publisert på veitransportområdet:

  • En road map om evaluering av forordning 1071/2009 on access to the occupation of road transport operator, og forordning 1072/2009 on access to the international road haulage market.
  • En road map om evaluering av forordning 1073/2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet for persontransport.
  • En road map om evaluering av direktiv 2004/52/EC og beslutning 2009/750/EC – regelverket for EETS, den felles europeiske bompengetjenesten.
  • En road map av direktiv 2011/82/EU om cross-border exchange of information on road safety related traffic offences.
  • Evaluering av tre direktiver om sosiale forhold i veitransporten: forordning 561/2006 on driving times and rest periods, direktiv 2002/15/EC on working time of mobile workers, direktiv 2006/22/EC on enforcement. Se road map.  
  • En road map om evaluering av direktiv 2006/1 om bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør til godstransport på vei.

Det er mulig å komme med innspill til Kommisjonen om innholdet i veikartene via Kommisjonens nettside der informasjon om alle veikartene er publisert.

Til toppen