EU vil ha innspill om lavkarbonøkonomi

Europakommisjonen har lansert en åpen høring i forbindelse med opprettelsen av et veikart for lavkarbonøkonomi i EU frem mot 2050. Norske aktører kan komme med innspill. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Generaldirektoratet for klima i Europakommisjonen lanserte 27. oktober en høring om EUs lavkarbonøkonomi. Høringen skal gi innspill til en kommunikasjon fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet våren 2011 med et veikart for lavkarbonøkonomi i EU frem mot 2050. Veikartet vil eventuelt følges opp av juridiske virkemidler. Høringen må også sees i sammenheng med det pågående arbeidet med å vurdere om EU skal gå opp til et 30 prosents utslippsreduksjonsmål for 2020. Denne beslutningen vil etter alt å dømme også tas våren 2011.

Det er laget et spørreskjema som særlig passer for enkeltpersoner og enkeltbedrifter, men dette må ikke nødvendigvis benyttes så lenge innspillet gjelder de sentrale temaene i høringen.

Særlige viktige temaer i høringen gjelder:

  • Identifisere viktige hindre for overgangen til en lavkarbonøkonomi - både administrative, økonomiske, tekniske og juridiske
  • Virkemiddelbruk – hva fungerer?
  • Teknologi – hva er de viktigste mulighetene?
  • Karbonpris og kvotehandel (ETS) – hvilke er de videre utfordringene?
  • Forholdet til økonomisk vekst og sysselsetting – hvordan skape vinn-vinn situasjoner?
  • Tilpasningsstrategier
  • Målstruktur – mellommål i 2030?

Frist for innspill til Kommisjonen er satt til 8. desember 2010.

Les mer om EUs veikart til en lavkarbonøkonomi.

Til toppen