Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU vil realisere det indre marked for telekommunikasjon

Rapport fra samferdselsråd Olav Grimsbo og IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard, EU-delegasjonen

Europakommisjonen har lagt frem en pakke med forslag til tiltak i telekomsektoren for å skape et mer enhetlig, mindre fragmentert og mer konkurransedyktig telekom-marked. EU-delegasjonen rapporterer.

Europakommisjonen la 11. september 2013 frem sin «Connected Continent»-pakke, også kjent som telekompakken. Illustrasjonsfoto: European Union 2013

Europakommisjonen har lagt frem en pakke med forslag til tiltak i telekomsektoren. Målet med pakken er et mer enhetlig, mindre fragmentert og mer konkurransedyktig telekom-marked i Europa. Samferdselsråd Olav Grimsbo og IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.

Europakommisjonen la 11. september 2013 frem sin «Connected Continent»-pakke, også kjent som telekompakken. Pakken inneholder forslag til tiltak som skal bidra til realisering av det indre markedet for telekommunikasjon. Hensikten er å skape nye forretningsmuligheter for aktørene i telekomnæringen, og samtidig ivareta forbrukernes og samfunnets interesser.

Europakommisjonens forslag til omfattende reformer i telekomsektoren vil prege EUs digitale agenda denne høsten. Forventninger om lavere priser og mer enhetlige ekomtjenester for Europa er politisk populære, men må balanseres mot virkningene for telekom-operatørenes økonomi og investeringsevne.

Avvikling av «roaming», mer fleksibel frekvensforvaltning og sikring av nettnøytralitet er blant spørsmålene som vil bli diskutert. Rundt det hele ligger behovet for konsolidering i bransjen for å sikre europeisk konkurranseevne i det globale digitale markedet.

Tiltak i telekomsektoren er en av hovedsakene når videreutviklingen av EUs digitale agenda skal diskuteres i Det europeiske råd, hvor EUs stats- og regjeringssjefer møtes, 24. og 25. oktober.

Forordningsforslaget fra Europakommisjonen er nå overlevert lovgiverne i Rådet for den europeiske union (medlemslandene) og Europaparlamentet. Det er usikkert om Europaparlamentet vil rekke å behandle forslaget før valget i mai 2014, og om det kan bli et formelt vedtak i Rådet for den europeiske union og Europaparlament før sommeren 2014.

Les rapporten om Europakommisjonens nye telekompakke, skrevet av samferdselsråd Olav Grimsbo og IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard, her.

Til toppen