Nyheter

Europakommisjonen: Nytt regelverk om plante- og skogformeringsmateriale

Europakommisjonen har presentert resultatene av en gjennomgang av EUs regelverk for plante- og skogformeringsmateriale. Studien viste behov for å ta tak i utfordringer knyttet til bærekraft, biologisk mangfold og klimaendringer.

Det foreslås å konsolidere elleve direktiver til to forordninger for å gi bøndene tilgang til flere sorter og klimabestandige frø av høy kvalitet. Forslaget oppdaterer og forenkler gjeldende regler og tar hensyn til utviklingen innen vitenskap, innovasjon, teknologi og digitalisering.

Regelverksforslaget vil støtte den europeiske frøsektoren, som utgjør 20 prosent av det globale markedet.

Bedre tilpasset klimaendringer, mer tørketolerante

Europakommisjonen sier at forslaget om planteformeringsmateriale (for eksempel frø, stiklinger, røtter og knoller) har som mål å øke mangfold og kvalitet. Nye plantesorter vil bli testet for egenskaper som kan bidra til en mer bærekraftig produksjon. De vil være bedre tilpasset klimaendringer, være mer tørketolerante og mer motstandsdyktige mot skadedyr, noe som fører til redusert behov for bruk av plantevernmidler.

Krav til vekstskifte

For ugressmiddeltolerante plantesorter foreslås det krav til vekstskifte, for å unngå økt bruk av ugressmidler. Dette er uavhengig av om disse er utviklet ved konvensjonelle kryssavlsmetoder eller ved genredigering.  Det foreslås også særskilte regler for frøbevaringsnettverk og for utveksling av frø mellom bønder. Reglene vil tillate registrering av flere sorter egnet for økologisk produksjon og bidra til målet om 25 prosent økologisk jordbruk i Farm to Fork-strategien.

EU har som mål  å plante 3 milliarder nye trær innen 2030

Nye regler for skogformeringsmateriale vil bidra til at skogen tilpasses nåværende og fremtidige klimatiske forhold, noe som også vil støtte EUs mål om å plante 3 milliarder nye trær innen 2030. Foreldretrærne vil bli sjekket for egenskaper som bidrar til mer toleranse for sjukdommer, samt bedre tilpasning til lokale klimatiske og økologiske forhold. Reglene vil også legge til rette for bevaring av truede skoggenetiske ressurser og forsterke det genetiske mangfoldet.

Skrevet av Matråd ved EU-delegasjonen i Brussel, Stein Ivar Ormsettrø.