Europakommisjonen positiv til å starte forhandlinger med Norge om helseberedskap

Europakommisjonen positiv til å starte forhandlinger med Norge om helseberedskap

– Dette er gode nyheter og jeg er glad for signalene fra Europakommisjonen. Det eneste ansvarlige alternativet for Norge er å knytte seg til EUs helseberedskapssamarbeid. Derfor arbeider regjeringen for full norsk deltakelse – på så like vilkår som EUs medlemsland som mulig, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Europakommisjonen, ved Generalsekretariatet melder i en pressemelding at de er rede til å ta forhandlingene om norsk deltakelse i EUs helseberedskapssamarbeid videre.

EUs helseberedskapssamarbeid går i stor grad utenfor EØS-avtalen. Det trengs derfor særskilte avtaler for at Norge skal bli en del av EUs styrkede beredskapsarbeid innenfor helse. Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet har Utenriksdepartementet arbeidet for å på formalisert et slikt samarbeid.

– Vi så under pandemien at det er i Norges interesse å knytte seg tett på EUs helseberedskapssamarbeid, enten det gjelder utvikling og fordeling av vaksiner, overvåkning av globale utviklingstrekk, eller bistand til andre land. Det er derfor svært positivt at EU anerkjenner at styrket samarbeid på dette området er til fordel for både EU og Norge, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

EU forbereder seg til formelle forhandlinger

Før forhandlingene formelt kan starte må Europakommisjonen få et mandat til å forhandle med Norge, som medlemslandene må slutte seg til. Generalsekretariatet i Europakommisjonen bekreftet også i et møte mellom Norge og kommisjonen 5. desember at EU-siden nå vil ta initiativ til et mandat for påfølgende forhandlinger om en avtale. Dette er i tråd med pressemeldingen (lenke).

– Vi er forberedt på at forhandlinger tar tid. Det handler om å få på plass en så god avtale som mulig. Jeg opplever at vi har god dialog med EU-siden. Signalene fra Brussel i dag er et viktig steg for å sikre en forpliktende avtale, fremhever Ingvild Kjerkol.

Den 24. november 2023 la regjeringen fram en stortingsmelding om helseberedskap som omtaler viktigheten av internasjonalt samarbeid, og især helsesamarbeid med EU. Både pandemien og krigen i Ukraina har vist hvor viktig det er å sikre oss mot vesentlige sårbarheter i vår beredskap.