EUs utenrikssjef besøkte Svalbard

- Det er et privilegium å være her. Snarvisitten har gitt meg en dypere forståelse. Slik oppsummerte EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton sitt todagersbesøk på 78 grader nord.

Hovedbudskapet under oppholdet på Svalbard var at Arktis er viktig for EU. Noen medlemsland er direkte engasjert, det er en del av verden som krever oppmerksomhet på grunn av miljømessige utfordringer og det finnes økonomiske muligheter. EU ønsker og kan være en støttespiller, og man må klare å balansere utfordringer og muligheter, sa Ashton blant annet.


Ønsker observatørstatus
Besøket til Svalbard 7. og 8. mars var første gang EUs høyrepresentant og visepresident i Europakommisjonen besøkte Norge. Reisen inngår i arbeidet med å innhente informasjon og synspunkter om Arktis og nordområdene. Høsten 2008 presenterte Europakommisjonen en statusrapport om EUs arbeid med å utforme en felles politikk for Arktis. EUs utenrikstjeneste (EEAS), som ledes av Ashton, vil etter planen offentliggjøre en ny statusrapport våren 2012.  


EU har søkt om status som fast observatør i Arktis Råd, og utenriksminister Jonas Gahr Støre annonserte på Svalbard at Norge støtter EUs søknad.


Verdens nordligste
 Høyrepresentant Ashton var invitert til Svalbard av utenriksminister Jonas Gahr Støre. Besøket avsluttet en rundtur i nord til Finland, Sverige og Norge første uken i mars. Oppholdet på Svalbard ble innledet med et besøk til Universitetssenteret (UNIS) i Longyearbyen. Her ble det tid til en prat med en håndfull av de om lag 400 norske og utenlandske studentene før Ashton og Støre fikk en orientering av sysselmann Odd Olsen Ingerød og direktør Ole Arvid Misund ved UNIS.

Om morgenen 8.mars dro høyrepresentant Ashton og utenriksminister Støre til Ny Ålesund for å besøke verdens nordligste, permanente bosetting som også er hovedsenter for norsk og utenlandsk naturvitenskapelig forskning på Svalbard. På helikopterturen ble de guidet av direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt.


Solfest i Longyearbyen

Før avreise til Oslo, deltok Ashton og Støre sammen med hundrevis av fremmøtte barn og voksne på solfesten i Longyearbyen for å markere at solen er tilbake etter flere måneders fravær. Når solen treffer trappen til det gamle hospitalet klokken 12.18 er solen offisielt kommer tilbake til Longyearbyen.

Om ettermiddagen 8. mars var høyrepresentant Ashton hovedtaler på Europakonferansen i Oslo. Konferansen hadde i år tittelen ”Utenrikspolitikk i forandringens tid – utfordringer for Norge og EU”.


Strategisk satsningsområde

 Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover. Overordnet målsetting med regjeringens nordområdestrategi er å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene gjennom økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, miljøforvaltning og forskning. Et hovedmål er å utvikle kunnskap om, for og i nordområdene.Se video
: Utenriksminister Jonas Gahr Støre forteller om muligheter og utfordringer i nordområdene - A Race for Knowledge (4 minutter) 

Se bilder: Flere bilder fra besøket på Svalbard på EU-delegasjonens side på Flickr

Til toppen